Restauratie van de kap en de wieken

De afgelopen maanden heeft de molen een grondige restauratie ondergaan aan de kap en de wieken. 

Onder andere het riet, het houtwerk, het schilderwerk en de wieken zijn grondig aangepakt. Het houtwerk is door een erkende molenmaker hersteld of vervangen, de voorste wiek is helemaal nieuw, al het schilderwerk van het hout, schoren, luiken etc. is vakkundig bijgewerkt. De kap is voorzien van nieuw riet, wat op traditionele wijze is aangebracht. 

 

De restauratie bracht de nodige kosten met zich mee. Naast de inkomsten vanuit de Vrienden van de Molen zijn we een crowdfundingsactie gestart. Op deze manier is een deel van het benodigde geld binnen gehaald. Daarnaast zijn er diverse subsidies aangevraagd om de restauratie te kunnen bewerkstelligen.

Copyright 2021, Stichting Windkorenmolen de Leeuw.